نویسنده = زینب فلاح تفتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 167-200

زینب فلاح تفتی؛ همایون مافی


2. بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 123-154

همایون مافی؛ سام محمدی؛ زینب فلاح تفتی