نویسنده = محمدحسن قلی‌زاده
طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

غدیر شکیبا جمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور


تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 67-92

محسن اکبری؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ معصومه زمردی