نویسنده = همایون رنجبر
تعداد مقالات: 3
1. دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 1-22

کریم آذربایجانی؛ همایون رنجبر؛ فروغ شعاعی


2. تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 163-173

مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ سپیده اوحدی اصفهانی